Privacyverklaring YourFitStart.com

Dit is de privacyverklaring van: YourFitStart.com gevestigd aan de Computerweg 21, 1033 RH in Amsterdam. KvK-inschrijfnummer: 70290458 met BTW-nummer NL858239231B01. YourFitStart.com is een handelsnaam van Hidden Profits Marketing International B.V.. Voor vragen of contact kun je mailen met info@yourfitstart.com.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Wat doet YourFitStart.com met mijn gegevens?

YourFitStart.com fungeert als tussenpersoon tussen consumenten en bedrijven in de fitnessbranche (fitness, yoga, personal training, crossfit etc.). De campagnes en pagina’s op deze website zijn ontwikkeld door YourFitStart.com en hebben als doel jou op jouw eigen verzoek in contact te brengen met één van de aangesloten partners. Hoe YourFitStart.com met jouw gegevens omspringt is te lezen in dit privacybeleid.

Wat doet het partnerbedrijf met mijn gegevens?

Je doet via YourFitStart.com altijd een informatieaanvraag bij een specifiek partnerbedrijf van YourFitStart.com. YourFitStart.com stuurt de door jou achtergelaten persoonsgevens door naar dit bedrijf zodat zij contact met jou kunnen opnemen. Hoe het partnerbedrijf verder exact omspringt met de gegevens is te lezen in de privacyverklaring van het partnerbedrijf via https://www.thefactorysportandfun.nl/privacy-policy/

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 3 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek (fitness)programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  2. Lidmaatschapsadvies: wil je weten welk lidmaatschap of programma het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail en telefoonnummer. We vragen je om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen en verwachtingen bij een lidmaatschap. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en adviseren over het best passende lidmaatschap.
  3. Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als je besluit dit te doen (vrijwillig!), dan worden jouw persoonsoonsgegevens gebruikt om het door jouw gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.

De door jou ingevulde gegevens worden direct doorgezet naar het bedrijf waar je de informatie specifiek hebt aangevraagd. Zij zullen vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je op om je te voorzien van de informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt YourFitStart.com samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@yourfitstart.com.

Contactgegevens Functionaris persoonsgegevens: Wouter Cornelissen, +31 (0)20 - 345 81 83 en info@hiddenprofitsmarketing.com.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.